ดาวน์โหลดเมนู

เงื่อนไขการสั่งออนไลน์

  • บริการจ้ดส่งเฉพาะพื้นที่ที่ให้บริการเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าจัดส่งในกรณีนอกพื้นที่ให้บริการ
  • ค่าบริการจัดส่ง 50 บาท (ไม่มียอดขั้นต่ำในการสั่งซื้อ)
  • ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • รายการส่งเสริมการขายเฉพาะบริการส่งถึงบ้านเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดทุกชนิด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร, ราคา, การตกแต่งหน้าเค้ก และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • อาหารและภาชนะถูกจัดแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ขั้นตอนการยกเลิกรายการสั่งสินค้าในระบบออนไลน์
    กรณีระบุเวลาจัดส่งทันที :
- แจ้งยกเลิกคำสั่งที่คอลเซ็นเตอร์ โทร 1344
    กรณีระบุเวลาจัดส่งล่วงหน้า:
- แจ้งยกเลิกคำสั่งที่คอลเซ็นเตอร์ โทร 1344 ก่อนเวลาจัดส่งล่วงหน้า 30 นาที